Сухий лиман на Одещині здадуть в оренду на сім років – Новини Одеської області

Перший в країні онлайн-аукціон на право оренди акваторії лиману відбувся 19 березня.

Згідно з розпорядженням №60-р, яке було оприлюднено Міністерством аграрної політики та продовольства, відбудеться аукціон для продажу прав на оренду водного простору лиману. Це дозволить підприємцям розгорнути активні дії у сфері морської аквакультури. Можливість переглянути інші пропозиції щодо оренди, є на електронному майданчику Е-Тендер, акредитованому в системі Prozorro.Продажі.

Довідка ДО

Повідомляється, що за підсумками торгів після укладення угоди до державного бюджету надходитимуть майже 9 тис. грн. на рік. Аукціон проходив за підвищенням ціни. Вартість оренди стартувала з понад 7 тисяч грн. на рік.

На торгах змагалися два учасники і хто став переможцем, не уточнюється, але зазначається, що він має 30 календарних днів після підписання протоколу, щоб укласти відповідний договір. Після цього він має у п’ятиденний строк сплатити вартість річної оренди водної ділянки, визначену за результатами онлайн-аукціону.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головня, цей напрямок є перспективним для розвитку української економіки. Він підкреслив, що марикультура може забезпечити внутрішній ринок України високоякісними і доступними морепродуктами. Такий розвиток відкриває шлях до зміцнення економічного потенціалу країни.

Враховуючи досвід країн-лідерів у сфері аквакультури, як-от Норвегія та Чилі, український уряд ретельно підійшов до визначення умов для ведення бізнесу у Сухому лимані. Передбачається, що підприємці зможуть використовувати технологічні пристрої, такі як плавучі садки та колектори для молюсків для започаткування виробництва. Оренда акваторії буде укладена на термін у 7 років, що забезпечить стабільність та перспективу для розвитку марикультури. Торги будуть оголошені найближчим часом на E-Tender.

________________________________________________________________________________________________________________

Сухой лиман в Одесской области сдадут в аренду на семь лет

Первый в стране онлайн-аукцион на право аренды акватории лимана состоялся 19 марта.

Согласно распоряжению №60-р, которое было обнародовано Министерством аграрной политики и продовольствия, состоится аукцион для продажи прав на аренду водного пространства лимана. Это позволит предпринимателям развернуть активные действия в сфере морской аквакультуры. Возможность просмотреть другие предложения по аренде, есть на электронной площадке Е-Тендер, аккредитованном в системе Prozorro.Продажи.

Справка ДО

Сообщается, что по итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тыс. грн. в год. Аукцион проходил по повышению цены. Стоимость аренды стартовала с более 7 тысяч грн. в год.

На торгах соревновались два участника и кто стал победителем, не уточняется, но отмечается, что он имеет 30 календарных дней после подписания протокола, чтобы заключить соответствующий договор. После этого он должен в пятидневный срок оплатить стоимость годовой аренды водного участка, определенную по результатам онлайн-аукциона.

По словам заместителя министра агрополитики Виталия Головня, это направление является перспективным для развития украинской экономики. Он подчеркнул, что марикультура может обеспечить внутренний рынок Украины высококачественными и доступными морепродуктами. Такое развитие открывает путь к укреплению экономического потенциала страны.

Учитывая опыт стран-лидеров в сфере аквакультуры, таких как Норвегия и Чили, украинское правительство тщательно подошло к определению условий для ведения бизнеса в Сухом лимане. Предполагается, что предприниматели смогут использовать технологические устройства, такие как плавучие садки и коллекторы для моллюсков для начала производства. Аренда акватории будет заключена на срок в 7 лет, что обеспечит стабильность и перспективу для развития марикультуры. Торги будут объявлены в ближайшее время на E-Tender.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Акваторію Сухого лиману віддадуть в оренду для вирощування молюсків та креветок