Южний переіменували в Порт-Аненталь – Новини Одеської області

Місто Южне на Одещині перейменували на Порт-Аненталь на честь німецьких колоністів.

Рішення прийняв комітет Верховної Ради, тому що місцева влада в листопаді відмовилася змінювати назву свого міста на українське Південне.

Довідка ДО

Зазначимо, що на сесії міської ради у середині грудня депутати так і не дійшли єдиної думки щодо нової назви. Найбільше народних обранців (6 депутатів, у тому числі міський голова Володимир Новацький) проголосували за варіант «Південне». Троє підтримали назву Порт-Анеталь і лише один — Оріяну.

Решта депутатів у голосуванні не брала участі, вони вирішили дочекатися офіційної відповіді на свій запит до Нацкомісії щодо стандартів державної мови. Проте відповідь так і не надйшла.

Підбиваючи підсумки голосування Володимир Новацький зазначив, що оскільки жоден із варіантів назви не набрав більшості голосів, тепер нову назву визначить парламент.

Варіант назви Порт-Аненталь був запропонований на честь поселення німецьких колоністів, яке знаходилося поряд із сучасним містом. Яке воно має відношення до міста-супутника Одеси, побудованого за радянських часів з нуля? Знають лише ті, хто пропонує переіменувати Одесу в Хаджибей.

________________________________________________________________________________________________________________

Южный переименовали в Порт-Аненталь

Город Южный в Одесской области переименовали в Порт-Аненталь в честь немецких колонистов.

Решение принял комитет Верховной Рады, потому что местные власти в ноябре отказались менять название своего города на украинское Южное.

Справка ДО

Отметим, что на сессии городского совета в середине декабря депутаты так и не пришли к единому мнению относительно нового названия. Больше всего народных избранников (6 депутатов, в том числе городской голова Владимир Новацкий) проголосовали за вариант «Южное». Трое поддержали название Порт-Анеталь и только один — Орияну.

Остальные депутаты в голосовании не участвовали, они решили дождаться официального ответа на свой запрос в Нацкомиссию по стандартам государственного языка. Однако ответ так и не поступил.

Подводя итоги голосования Владимир Новацкий отметил, что поскольку ни один из вариантов названия не набрал большинства голосов, теперь новое название определит парламент.

Вариант названия Порт-Аненталь был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом. Какое оно имеет отношение к городу-спутнику Одессы, построенному в советское время с нуля? Знают лишь те, кто предлагает переименовать Одессу в Хаджибей.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

В одеській багатоповерхівці сталася смертельна пожежа (фото, відео)